Flag Lang Select

DMCA

Pranešimus dėl autoriaus teisių apsaugos skaitmeniniame amžiuje (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) reikia siųsti adresu: support@flirtuokime.com.

Pranešimai apie pažeidimus turi būti siunčiami aukščiau minėtuoju elektroninio pašto adresu ir juose turi būti:

— Duomenys, identifikuojantys darbus, saugomus autoriaus teisių, dėl kurių teisių pažeidimo yra teikiamas pareiškimas.

— Duomenys, identifikuojantys medžiagą arba nuorodą, kuriose (kurioje) galimai yra patalpinta pažeidžianti autoriaus teises medžiaga.

— Autoriaus teisių turėtojo kontaktinė informacija (įskaitant pašto adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą).

— Šie pareiškimai: (I) «I hereby state that I have a good faith belief that the use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law» (Šiuo aš pareiškiu, kad turiu pagrindo manyti, jog ši autoriaus teisių apsaugota medžiaga yra naudojama be autoriaus teisių turėtojo, jo agento leidimo arba pažeidžiant įstatymus), (II) «I hereby state that the information in this Notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner or am authorized to act on behalf of the owner of the copyright that is allegedly infringed» (Šiuo aš pareiškiu, kad informacija šiame pareiškime yra tiksli, taip pat žinodamas(-a) dėl atsakomybės už melagingą liudijimą, aš pareiškiu, kad esu įgaliotas(-a) veikti asmens autoriaus teisių turėtojo vardu, kurio teisės galimai yra pažeidžiamos).

— Autoriaus teisių turėtojo arba jo agento pilnas vardas ir elektroninis arba fizinis parašas.